Periodieke begrotingswijzigingen zijn wijzigingen die budget neutraal zijn en voort komen uit besluitvorming van het college in de periode van 1 september en 1 maart, waarbij de besluitvorming niet via een aparte beslisnota is voorgelegd aan de raad. Er wordt onderscheid gemaakt in wijzigingen boven de € 50.000 en wijzigingen beneden de € 50.000. Wijzigingen boven de € 50.000 dienen ter vaststelling aan de raad te worden voorgelegd en wijzigingen beneden de € 50.000 worden door het college gemeld conform art. 4 van verordening 212.

Programma B&W

Omschrijving activiteit of krediet/project

Financiële afwijkingen

Fin. effect

2e Periodieke begrotingswijziging 2017

A. ter vaststelling door de raad (bedragen >€50.000)

2. Inwonersondersteuning

Doel 2.2.1

04 apr. 2017; 11d

Kenniscentrum Arbeidstoeleiding Regio Zwolle

190.000 uitg.
190.000 ink. ESF subsidie

budgetneutraal

B. meldingen door het college conform artikel 4 van de verordening 212 (bedragen max. €50.000)

6. Toekomstgerichte stad

Doel 6.4.4

12 jun. 2017, 11e

Climate Campus

33.000 uitg.

budgetneutraal

33.000 ink. budget klimaatadaptie

5. Ondernemende en levendige stad

Doel 5.3.1

16 mei 2017, 11b

Aankoop Ei van Stadshagen en herplaatsing Kikhondje

37.500 uitg.
35.000 ink. uit reserve nog uit

budgetneutraal

te voeren werken sociaal
2.500 ink. uitg wijkbudget

Doel 5.3.2

04 jul. 2017, 11e

Subsidieverzoek Creative Council

30.000 uitg.

budgetneutraal

30.000 ink. uit reserve Stadsontwikkelfonds

8. Bestuur en inwonerszaken

Doel 8.1.2

04 apr. 2017, 11l

Internationale Hanzedagen Kampen

16.500 uitg.

16.500 ink. tlv post onvoorzien

9. Dienstverlening en Bedrijfsvoering

Doel 9.2.5

07 feb. 2017, 11h

Subsidieverzoek Anningahof

15.000 uitg.

budgetneutraal

15.000 ink. uit reserve Stadsontwikkelfonds

28 mrt. 2017, 11i

Co-financiering Social Impact Day

15.000 uitg.

budgetneutraal

15.000 ink. uit reserve Stadsontwikkelfonds

18 apr. 2017, 11f

Zonnetapijt kunstgrasvelden

15.000 uitg.

budgetneutraal

15.000 ink. uit reserve Stadsontwikkelfonds

18 apr. 2017, 11o

Planschadeverzoek Tolhuisweg 1 en 4

32.075 uitg

budgetneutraal

32.075 ink. vergoeding door derde

10. Algemene dekkingsmiddelen

Doel 10.1.1

22 mrt. 2017, 10b

Loonsom; overheveling vanuit Prog.9 naar andere Progr.

5.000 uitg.
5.000 ink. restant budgetten

budgetneutraal