Onder de knop financiën wordt een samenvatting gegeven van alle financiële effecten van de Berap 2017-2 (peildatum 1 september).

De uitvoering van de vastgestelde begroting 2017 (peildatum 1 september) ligt op koers. De bijstellingen zijn grotendeels budgetneutraal, waarbij de diverse mee- en tegenvallers grotendeels tegen elkaar wegvallen.

In de samenvatting wordt in de tweede kolom de portefeuillehouder (PH) aangegeven, waarbij de volgende afkortingen worden gebruikt:
EA = Ed Anker
HM = Henk Jan Meijer
JB = Jan Brink
MvW = Michiel van Willigen
NV = Nelleke Vedelaar
RH = René de Heer