Afwijkingen op activiteiten

Afwijkingen Sociaal Domein budgetneutraal via de reserve Sociaal Domein voordeel (meevaller € 268.000)

  • Hogere bijdrage aan het SWT i.v.m. opvang ziekte: €  150.000 nadeel
  • Sociale werkvoorziening salariskosten: € 132.000 nadeel
  • Re-integratie meicirculaire: € 153.000 voordeel
  • Maatschappelijke begeleiding afrekening voorgaand jaar: €  397.000 voordeel

De reserve Sociaal Domein na Berap 2017-1 was € 4,2 miljoen en wordt met deze mutatie € 4,5 miljoen.

Daarnaast is binnen het Sociaal Domein het volgende gemeld, deze mutaties gaan via de algemene middelen (tegenvaller € 1.284.000)

  • Bijstand: € 781.000 nadeel
  • Armoede: € 503.000 nadeel

Totaal: € 1.284.000 nadeel

Bovenstaande afwijkingen zijn nader toegelicht binnen de specifieke programma's / doelen.