Afwijkingen op activiteiten

Vitaal en Veilig thuis senioren (budgetneutraal)

Voor de uitvoering van het project Vitaal en Veilig Thuis senioren een bedrag van € 135.000 in te zetten ten laste van het bij de begroting 2017 beschikbaar gestelde innovatie budget Sociaal Domein dat opgenomen is onder doel 2.1.2. Daartoe wordt een bedrag van € 135.000 overgeheveld vanuit doel 2.1.2. Dit project beoogt een beter beeld te geven van de veiligheid in en om het huis van 67-plussers en inzicht in de mate van participatie en gezondheid. Op basis van de resultaten van deze scans worden acties uitgevoerd. Dit project wordt door stichting WIJZ gedurende drie jaar uitgevoerd en in overleg met betrokken organisaties worden de wijken waar het project uitgevoerd wordt, bepaald.