Afwijkingen op activiteiten

Gemeentelijke belastingen Sportaccommodaties (meevaller € 46.000)

In 2017 vindt een correctie plaats op foutieve aanslagen OZB en overige belastingen op Sportaccommodaties over de jaren 2014 t/m 2016, voor een bedrag van circa € 46.000. Dit bedrag kan vrijvallen t.g.v. de algemene middelen. De foutieve aanslagen hebben in de jaren 2014 t/m 2016 geleid tot een budgettekort dat ten laste van de algemene middelen is gebracht.