Afwijkingen op activiteiten

Onderwijshuisvestingsbeleid (meevaller € 60.000)

Er is in 2017 op onderwijshuisvestingsbeleid een financiële meevaller van € 100.000, omdat er minder gebouwen voor onderwijshuisvesting gehuurd hoefden te worden dan vooraf ingeschat. Een gedeelte van deze meevaller, te weten een bedrag van € 40.000, is nodig voor de inhuur van personeel om de verdere totstandkoming en uitwerking van het Strategisch Onderwijshuisvestingsplan te realiseren. Per saldo resteert dus een meevaller van € 60.000.

Onderwijshuisvestingsbeleid (meevaller € 395.000)

Er hoeft in 2017 geen beroep te worden gedaan op het budget voor plaatsen / verwijderen noodlokalen.