Afwijkingen op activiteiten

Integratie-uitkering WMO en decentralisatie-uitkering WMO (budgetneutraal)

De integratie uitkering WMO is met € 208.000 verhoogd in 2017 vanwege voornamelijk prijscompensatie en aanpassing van de verdeelmaatstaven. De decentralisatie-uitkering WMO is met € 483.000 verhoogd ten opzichte van de decembercirculaire; ook voornamelijk vanwege prijs- en looncompensatie.