Afwijkingen op activiteiten

Integratie-uitkering Jeugd (budgetneutraal)

De uitkering jeugd is in 2017 € 534.000 hoger ten opzichte van de decembercirculaire 2016. Dit is voornamelijk als gevolg van aanpassing van de maatstaven en deels prijscompensatie.