Afwijkingen op activiteiten

Vrouwenopvang; decentralisatie-uitkering (budgetneutraal)

De decentralisatie-uitkering vrouwenopvang is in 2017 € 37.000 hoger, voornamelijk als gevolg van geactualiseerde maatstaven van het objectieve verdeelmodel.