Afwijkingen op activiteiten

Verward gedrag afwijking (budgetneutraal)

Afgelopen 2,5 jaar manifesteren de problemen rond verwarde personen zich steeds meer in het publieke domein. Om aanvullend op de Zwolse aanpak, ook in de regio IJsselland tot een sluitende integrale aanpak voor personen met verward gedrag te komen met alle ketenpartners in alle gemeenten is een procesregisseur aangesteld bij de GGD IJsselland. Hiervan bedragen de kosten € 49.123. De kosten worden gedekt uit een subsidie van maximaal € 49.123 die van ZonMw wordt ontvangen.