Afwijkingen op activiteiten

Chronisch zieken (meevaller € 492.000)

Het rijk heeft met het opheffen van de Wtcg (tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten) en de CER (compensatie eigen risico) en het overhevelen van budget de taak om chronisch zieken financieel tegemoet te komen bij gemeentes belegd.

De regeling die in 2015 is gestart met een tegemoetkoming van € 175 voor meerkosten aan chronisch zieken en gehandicapten, blijkt na twee jaar minder gebruikt te worden dan verwacht werd op grond van cijfers bij aanvang van de regeling. Dit najaar zullen we onderzoek gaan doen naar het niet-gebruik en de raad oplossingsrichtingen voorleggen. Het overschot wordt in 2017 gebruikt om het tekort op kosten bewindvoering te kunnen beperken.