Afwijkingen op activiteiten

Kinderparticipatie (meevaller € 172.000)

Vorig jaar heeft de raad de inkomensgrens voor huishoudens met scholieren van 12 tot 18 jaar verhoogd om een armoedeval tegen te gaan. We zien dat het bereik van kinderen uit deze gezinnen met een inkomen van 130% van het sociaal minimum het eerste jaar nog laag is. De verwachting is dat de bekendheid en daarmee het gebruik van de regeling volgend jaar toeneemt. Het overschot wordt in 2017 gebruikt om het tekort op bewindvoering te kunnen beperken met € 172.000.