Afwijkingen op activiteiten

Ondersteuning bij schulden (budgetneutraal)

Ten tijde van het opstellen van de begroting 2017 was nog niet helder hoe het totale budget van schulddienstverlening verdeeld zou moeten worden van de bestaande producten naar de nieuwe doelen. Er is een nieuwe budgetverdeling gemaakt tussen de twee doelen. Het betreft met name het zo goed mogelijk verdelen van personele inzet over de twee doelen. Er vindt een verschuiving plaats van € 194.000 naar doel 4.3.2.