Afwijkingen op activiteiten

Schulddienstverlening (tegenvaller € 85.000)

Voor wat betreft de opbrengsten vanuit de regiogemeenten verwachten we een tekort van € 35.000. De gemeenten Oldebroek en Zwartewaterland hebben besloten de schulddienstverlening anders te organiseren en geen diensten meer van de gemeente Zwolle af te nemen. Met betrekking tot de opbrengsten vanuit de uitvoering van de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) verwachten we een tekort van € 50.000. De verminderde toestroom op toelatingen tot de WSNP heeft zich voortgezet (landelijke trend). Daarentegen is er een toename van het aantal dwangakkoorden waarvoor op basis van toevoeging een vergoeding vanuit de Raad voor Rechtsbijstand wordt verkregen. Door de ontwikkeling van een nieuw product (Schulddienstverlening voor ondernemers) en die hiermee te verwachten opbrengsten, bestaat de verwachting dat de opbrengsten in 2018 weer zullen stijgen.