Afwijkingen op activiteiten

Subsidie Zwolle Marketing (budgetneutraal)

De declaratie van kosten voor promotie van Zwolle tijdens de jaarlijkse Hanzedagen wordt met ingang van 2017 onderdeel van de subsidiebeschikking. Het budget voor subsidie wordt hierdoor met € 6.500 verhoogd. Het budget internationale betrekkingen (doel 8.1.2) wordt met hetzelfde bedrag verlaagd.