Afwijkingen op activiteiten

Erfgoedhotspot (tegenvaller € 20.000)

Stichting Allemaal Zwolle heeft de taak om het cultuurhistorisch verhaal van Zwolle te versterken en beter uit te dragen. Samenwerking met partners in de stad staat daarbij centraal. De presentatie van het historische verhaal vindt onder meer plaats in het Drostenhuis (Melkmarkt 41) en, vanuit een raadsmotie tot behoud van het nieuwbouwgedeelte, in een deel van de nieuwbouw.

Voor de invulling van het overige deel van de nieuwbouw is samenhang en een sterk concept het uitgangspunt (raad 6 februari 2017). In dat kader zijn gesprekken gaande over een mogelijke invulling met een ErfgoedHotspot. Deze ErfgoedHotspot bestaat uit een ArcheoHotspot (Archeolab, ArcheoScope en ArcheoCommunity) en een ErfgoedBeleving. De ErfgoedHotspot vormt daarmee een inhoudelijke aanvulling en versterking van de presentatie van het meer immateriële cultuurhistorisch verhaal van Zwolle dat wordt verzorgd door Stichting Allemaal Zwolle.

De bezoeker ervaart in de ErfgoedHotspot het materiële erfgoed van Zwolle – de archeologie, de bouwhistorie, de (ruimtelijke) ontwikkeling van de stad en de monumenten – op een actieve en belevenisvolle manier. Bijvoorbeeld door zelf te helpen bij het zeven, uitzoeken of het restaureren van archeologisch vondstmateriaal, door het beleven van interactieve presentaties en uitdagende exposities. Niet alleen door het tonen van objecten als bijzonder pronkstuk maar door er een verhaallijn over de gebruiker – in de context van de tijd en de stad zoals die er op dat moment uitzag – aan te koppelen. Daarmee wordt de betekenisvolle en rijke maar veelal onzichtbare historie van Zwolle zichtbaar en tastbaar.

De huidige huisvesting van het team Archeologie (vm. Elbertschool, Veemarkt 38) voldoet niet aan de wettelijke eisen voor werkruimte en depot. Dit vraagt een investering vanuit bedrijfsvoering. Meerwaarde kan worden gecreëerd door ook de werkruimtes van het team Archeologie naar de locatie Melkmarkt / Voorstraat te verplaatsen. Daarmee wordt zowel het resterende deel van de nieuwbouw(2e etage) als de ruimtes aan de Voorstraatzijde ingevuld en wordt een impuls gegeven aan de zichtbaarheid van de cultuurhistorie van de stad.

Om dit concept, in nauw overleg met Stichting Allemaal Zwolle en andere partners, nader uit te werken, wordt nu een voorbereidingsbudget van € 20.000 gevraagd.