Afwijkingen op activiteiten

Bouwvergunningen (meevaller € 1.100.000)

In de begroting is uitgegaan van een legesopbrengst van € 2,9 miljoen. Op grond van een voorzichtige raming verwachten wij een voordeel van € 1,3 miljoen op de bouwleges. Deze raming is voorzichtig, omdat het op dit moment niet duidelijk is of een aantal vergunningen met hogere legesinkomsten nog dit jaar worden afgegeven. Het afhandelen van meer vergunningaanvragen dan voorzien, betekent extra inzet van de afdeling Fysieke Leefomgeving en advisering door de afdeling Ruimtelijke Planvorming en voor welstand Het Oversticht. Hierdoor verwachten wij een nadeel van € 200.000.