Afwijking op projecten en kredieten

Versnellingsactie sociale huur (budgetneutraal)

Voor het project versnellingsactie sociale huurwoningen is een provinciale subsidie toegekend, te weten Vitaliteit en Ruimtelijke Identiteit (VRI). Het bedrag dat is toegekend bedraagt € 500.000. Vanwege de grote gemeentelijke bijdrage in dit project, is er geen sprake van cofinanciering. De subsidie zal worden ingezet voor een aantal deelprojecten binnen het project. Het doel van de subsidie is om de leefomgeving / veiligheid in en om het deelproject een extra impuls te geven. Vooralsnog gaat het om de volgende deelprojecten: Reggelaan, Friesewal Dijkstraat, Hobbemaschool, Katwolderplein, Kanonsteeg Derde Breedehoek.