Afwijking op projecten en kredieten

Energietransitie (budgetneutraal)

Het programma Energietransitie wordt in 2017 geconfronteerd met een overschrijding. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de intensivering van het gemeentelijk energieloket (verbeterenbespaar.nl). Via dit loket worden inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen geïnformeerd hoe zij energie kunnen besparen. In relatie tot dit knelpunt, zijn de reserves doorgelicht op mogelijke vrijval die ingezet kan worden als dekking voor de overschrijding. Daaruit zijn twee posten naar voren gekomen waarvan de oorspronkelijke bestemming overeenkomt met de activiteiten van het programma in 2017, te weten: (intensivering van) het energieloket Verbeter en Bespaar en het opstellen van een visie op de ondergrond (warmteplan). Voorgesteld wordt om budgettair neutraal de genoemde budgetten vanuit de reserve nog uit te voeren werken fysiek toe te voegen aan het programma Energietransitie.