Afwijkingen op activiteiten

Bommenregeling (tegenvaller € 77.000)

De kosten voor het ruimen van explosieven komen voor 30% voor rekening van de gemeenten en voor de andere 70% kan een declaratie worden ingediend bij het Rijk. Over 2016 gaat het om een declaratie van € 77.000 die via de algemene uitkering is binnengekomen en daar een voordeel laat zien (doel 10.1.1).