Afwijkingen op activiteiten

APV Openbare Orde & Ruimte (tegenvaller € 50.000)

De afgelopen jaren zijn de legesinkomsten gestaag afgenomen, onder andere door deregulering, waardoor er een verschil is ontstaan tussen begrote en werkelijke legesinkomsten. Dit is tot nu toe niet aangepast. In de begroting is nog uitgegaan van € 190.000 aan legesinkomsten terwijl we € 140.000 aan inkomsten verwachten. Om die reden zijn de inkomsten in de begroting 2018 en tarievennota 2018 met dit bedrag verlaagd en melden we in deze Berap een nadeel van € 50.000.  

Afwijking op projecten en kredieten

Verkeersveiligheid 30 km zones; 3 nieuwe kredieten (budgetneutraal)

In Zwolle zijn inmiddels de meeste woongebieden en wijken aangewezen als 30 km/u zone. Echter de inrichting van de wegen in deze gebieden komt niet altijd overeen met het geldende snelheidsregime. Lange rechte wegen en een breed profiel nodigen uit tot hogere snelheden. Op deze wegen vinden dan ook regelmatig ongelukken plaats. Om het profiel meer aan te laten sluiten bij het 30-km/u regime en het verkeer de toegestane snelheid te laten rijden moeten een aantal snelheidsremmende maatregelen worden getroffen. Bij de begroting 2017 is hiervoor € 250.000 beschikbaar gesteld (verkeersveiligheidsknelpunten).

Het betreft de volgende projecten:

  • Rembrandtlaan - Monteverdilaan; aanpak Black Spot: Totale kosten € 650.000 waarvan subsidie Provincie Overijssel € 487.500, € 161.095 dekking uit eigen middelen (knelpunten begroting 2017) en € 1.405 uit de reserve Nog Uit Te Voeren Werken Fysiek (post prijscompensatie).
  • Aanpassen profiel Obrechtstraat: Totale kosten € 102.000 waarvan subsidie provincie Overijssel € 51.000 en € 51.000 dekking uit eigen middelen (knelpunten begroting 2017).
  • Aanpassen profiel Brederostraat: Totale kosten € 125.800 waarvan subsidie provincie Overijssel € 62.895, € 37.905 dekking uit eigen middelen (knelpunten begroting 2017) en € 25.000 bijdrage uit de onderhoudsbegroting van de gemeente.

Verwarmde fietsroute Hoevenbrug-Kanaalweg (budgetneutraal)

De Hoevenbrug - Kanaalweg is een erftoegangsweg in het buitengebied die een onderdeel vormt van de regionale fietsroute van Zwolle-Marslanden naar Wijthmen, Laag Zuthem, Heino en Raalte. De opritten naar de Hoevenbrug zijn steil en grenzen direct aan het Almelose kanaal. In winterse perioden zijn deze hellingen en de brug door hun ligging eerder en vaker glad dan het wegdek in de omgeving. Dit type wegen in het buitengebied worden niet gestrooid. Fietsers ervaren dit als zeer onveilig. Hiervoor wordt een duurzaam en veilig energiebesparend, maar ook energieneutraal wegdekverwarmingssysteem onder een deel van de asfaltverharding gerealiseerd. De subsidie bijdrage van de provincie Overijssel is € 75.000 en de bijdrage uit de onderhoudsbegroting van de gemeente € 125.000.

Belvédèrelaan hoofdfietsroute (tegenvaller € 15.000)

Bij de realisatie van deze hoofdfietsroute moesten er werkzaamheden uitgevoerd worden die van te voren niet te voorzien waren.