Afwijkingen op activiteiten

Meerjaren Prognose Vastgoed (MPV)

De tussentijdse indicatie van de vastgoedexploitatie (MPV) laat naar huidige inzichten een positief resultaat zien van circa € 3 miljoen. Bij de jaarrekening 2017 zal het definitieve resultaat worden bepaald, mede aan de hand van de eind dit jaar vast te stellen uitgangspunten voor de MPV 2018

Afwijking op projecten en kredieten

Project ‘Herhuisvesting Stadkamer en verbouwing Zeven Alleetjes’ (meevaller € 600.000)

Het project heeft zowel op de locatie Zeven Alleetjes, als op de locatie Diezerstraat verschillende tegen- en meevallers gehad. Het project komt zo rond € 0 uit. Door de bijdrage van de GGD van € 785.000 heeft het project aan de beleidsmatige verplichting om afdracht aan de reserve ‘Kunst in de openbare ruimte’ (à € 68.000) kunnen voldoen. Daarnaast kan voldaan worden aan de verplichting bijdrage ‘Verbouwing Stadhuis’, indexatie en prijsstijgingen (à € 117.000). Hierdoor kan er een vrijval worden gerealiseerd van circa € 600.000.