Afwijkingen op activiteiten

Medewerkers Klant Contact Center (budgetneutraal)

Bij de Perspectiefnota is er financiële ruimte toegekend voor twee medewerkers Klant Contact Center (KCC) voor de periode van twee jaar (2018 en 2019). Om de kwaliteit te verbeteren en de risico's te beperken stellen wij voor niet te wachten tot 1 januari 2018, maar de realisatie hiervan en de middelen hiervoor iets naar voren te halen. Per 1 september 2017 gaan we deze extra ruimte inzetten bij het KCC. Het gaat om een bedrag van € 30.000 dat naar voren wordt gehaald.