Afwijkingen op activiteiten

Functioneel Leeftijds Ontslag (FLO) voormalig Brandweer personeel (tegenvaller € 70.000)

De Brandweerkamer van de VNG en de vakbonden hebben een akkoord gesloten over de reparatie van het FLO-overgangsrecht voor brandweerpersoneel. Voor medewerkers die vanaf 2006 tot 2013 met FLO zijn gegaan wordt het AOW-gat gecompenseerd. Het bedrag voor 2017 is relatief hoog omdat deze regeling met terugwerkende kracht ingaat. Voor 2018 is het bedrag daardoor veel lager en kan waarschijnlijk binnen de beschikbare gelden opgevangen worden. Het gaat hier om voormalig medewerkers Brandweer die bij de vorming van de Veiligheidsregio reeds met FLO waren. Daarom wordt dit hier verantwoord.

Afwijking op projecten en kredieten

Verbijzonderde Interne Controle (tegenvaller € 50.000)

Goede interne controle leidt tot verbeteringen in de interne beheersing. Het team Verbijzonderde Interne controle (VIC) voert met 2,5 fte, naast DIV audits, vooral verbijzonderde interne controles uit op de belangrijkste financiële processen, inclusief de jaarrekening. De accountant steunt grotendeels op de door VIC team uitgevoerde werkzaamheden. De ontwikkelingen, vooral in het Sociaal Domein, evenals nieuwe accountantswetgeving, maken een grotere inzet van het VIC team noodzakelijk. Bij de begroting 2018 is een structureel knelpunt voor een bedrag van € 98.500 aangemeld ten behoeve van een formatie-uitbreiding met 1,0 fte. Ook in 2017 is er extra budget nodig van € 50.000 ten behoeve van tijdelijke externe inhuur voor de periode juli tot en met december.