Beleidsinterventie op doel/criteria

Bij de begroting is aangegeven dat van de totale inkoop 45% in de regio Zwolle besteed zou worden. Dit wordt niet behaald; we verwachten nu 41%.